shiatsu-louis-van-hooft
Praktijk voor Iokai Meridiaan Shiatsu Rosmalen, Klassieke Acupunctuur en Chinese Kruidentherapie

Mr. Louis van Hooft

 

Mijn naam is Louis van Hooft en ben in 1954 geboren. Ben getrouwd sedert 1976 met Marij. Ik ben een veelzijdige persoonlijkheid met brede belangstelling op groot aantal terreinen. Ik ben een laatbloeier en nakomer uit gezin van 5 kinderen. Heb via avondstudie Atheneum, en deeltijd studie rechten in 1989 mijn Eind-doctoraal Nederlands recht RUU gehaald. Ik ben meer dan 10 jaar penningmeester/bestuurder geweest bij Vereniging van IOKAI Shiatsu therapeuten ( V.I.S.) welke vereniging in 2020 is samengegaan met Shiatsu Vereniging Nederland S.V.N.

Mijn belangstelling voor traditionele natuurlijke geneeswijze is ontstaan na een burn out, nu 40 jaar geleden. Dit was een periode van veranderingen in mijn leven. Via een jarenlange zoektocht heb ik mezelf gelukkig weer volledig teruggevonden, mede dankzij de hulp van Marij en diverse zeer goede spirituele begeleiders alsmede door het lezen van vele boeken en deelname aan velerlei cursussen en workshops en trainingen op alternatief terrein. Heb in die tijd (en ook de laatste tien jaar wederom) yoga en meditatie gedaan alsmede macrobiotiek en gezonde voeding ontdekt.

Ik heb tussen 1990 en 1993 een driejarige opleiding Zen Shiatsu aan de Bossche Academie afgerond bij IOKAI Shiatsu leraar Aragon van Wietinger alsmede alle internationale IOKAI shiatsu opleidingsniveaus gevolgd bij Meester Sasaki Sensei. Vervolgens heb ik na een vierjarige opleiding via IOKAI Shiatsu Academie Nederland bij Sasaki Sensei in 1997 mijn diploma IOKAI Shiatsu en het internationaal certificaat van European IOKAI shiatsu Academy behaald. Daarna heb ik om verder verdieping te krijgen in Oosterse geneeswijze bij Academie Qing Bai nog eerst 3 jaar acupunctuur gestudeerd en vervolgens 3 jaar Chinese kruidenleer en ben hiervoor volledig gediplomeerd. Sinds 1997 heb in mijn eigen praktijk in Rosmalen en heb vele mensen met succes therapeutisch behandeld met shiatsu, acupunctuur en kruiden. In 2000 heb ik een maand acupunctuur stage gedaan aan het Kathmandu Model Hospital in Nepal bij Dr Shambu, een in Beijing opgeleide arts acupuncturist gespecialiseerd in behandeling van verlammingsverschijnselen met acupunctuur.

De afgelopen 10 jaar ben ik meer en meer bezig met bevorderen van inzicht en bereiken van gezondheid langs geestelijke weg. Ik heb een stichting genaamd Charitativa Novis Temporis gevestigd te Den Bosch opgericht die zich met name richt op bereiken van harmonie tussen ons hart, ziel en geest, waardoor langs geestelijke weg in verbinding met de hiërarchie van Lichtmeesters, Aartsengelen en Elohims en alles wat in het licht daarmede is verbonden, onze natuurlijke kwaliteiten van kracht, wijsheid, liefde, vrede, evenwicht, volledige gezondheid weer tot hun recht kunnen komen en wij kunnen via ons Heilige Christus Zelf, het balanceren van de drievoudige vlam in ons hart en het dagelijks aanroepen van het licht van de Violette vlam in verbinding met en in de naam van de machtige Goddelijke IK Ben Tegenwoordigheid meewerken als lichtdragers aan de totstandkoming van de Nieuwe tijd.

Wij kunnen er voor kiezen ons disharmonisch verleden volledig los te laten, af te geven en ruimte te creëren in onszelf, weg uit de ziekmakende verdichtingen die uw ziel verstikken, zodat het Goddelijk licht ook wel door Bruno Groning genoemd: De Heilstrom, ons kan helen, voeden en op de Goddelijke weg leiden. In dit kader heb ik al in 2015 aansluiting gezocht bij de Bruno Groning Vriendenkring en ook bij de Grootmoeders organisatie, alsmede bij de Summit Lighthouse. Ik heb afgelopen jaren vele publicaties gelezen alsmede bijeenkomsten, congressen en scholingen bij deze wereldwijde in mijn ogen betrouwbare en vanuit Goddelijke kracht, wijsheid en liefde geleide organisaties gevolgd en ben ervan overtuigd dat onze Gezondheid iets heel groots en goeds is, het is zuiver Goddelijk.

Ik merk dat veel klanten gewoon nog niet bekend zijn met deze voor onze voortgang noodzakelijke kennis en dagelijkse toepassing daarvan. Ik ben altijd bereid om mensen belangeloos te coachen en in te leiden op deze prachtige Goddelijke weg van liefde, wijsheid en kracht zo God het wil naar volledige gezondheid. Ik zal ook voor u aan de Dienaren van het Licht hierboven vragen voor volledig genezing zodat de behandelingen die u ontvangt, regulier of alternatief u zo goed mogelijk van pas mag komen. Ik weet uit ervaring dat dit vroeg of laat werkt. Bruno Gröning zei altijd ongeneeslijk bestaat niet, God is de grootste arts! Dus vraag ook altijd vanuit het diepst van uw hart eerst en vooral hulp aan God, geef de moed niet op, geloof en vertrouw op hem hij is almachtig en altijd overal werkzaam! Ook lijden is helaas onderdeel van het helingsproces, zolang we nog niet alles volledig hebben kunnen afgegeven!

Westerse opleidingen

In 2002 heb ik middels examens aan de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde de certificaten voor reguliere medische basiskennis HBO gehaald, en werd toen op grond van mijn inmiddels verworven kennis van natuurlijke geneeswijzen toegelaten tot Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten VNT. Was overigens al sedert 1994 in bezit van LOI diploma Primaire Medische Kennis alsmede de certificaten anatomie, fysiologie en pathologie van de Shiatsu Academie Nederland. Sedert 1998 bezit ik bovendien het diploma NGS sportmassage. Ben ook nog een aantal jaren bedrijfshulpverlener en gediplomeerd EHBO er bij Rabobank Nederland in Utrecht geweest.

Als NTTB gediplomeerd verenigingstrainer hebt ik vele jaren actief tafeltennis trainingen mogen geven aan jeugd en senioren. Ook heb ik via Touch Pro en Holos te Utrecht aantal korte trainingen voor shiatsu op de stoel gevolgd en pas deze technieken in de praktijk ook regelmatig toe in combinatie met Iokai shiatsu. Zodat ik ook prima in staat ben mensen op een stoel on site of desgewenst op het werk in korte tijd te behandelen. Sta regelmatig ook met mijn shiatsu stoel op beurzen en festivals en andere bijeenkomsten voor dit doel. Ook ben ik bekend met Quantum Touch methode

Omdat ik lid ben van SVN en LVNT doe ik vaak mee aan (ook westers medische) nascholingen en bijscholingen en heb tenminste vier dagdelen per jaar intervisie met collega therapeuten.
Dit alles zou ik zeker niet hebben kunnen doen als ik niet Iokai shiatsu en acupunctuur was gaan beoefenen en mede daardoor een groot vertrouwen heb gekregen ik mijn eigen kracht en rotsvast geloof in mijn therapeutische gaven en handelen heb gekregen.
Met name de Shiatsu beoefening, waarbij werken aan eigen houding en ademhaling voorop staat, zorgt ervoor dat ik zelf gezond blijf en ondanks mijn drukke leven voldoende energie genereer, ook nu nog op hogere leeftijd, om ook nog andere mensen te helpen in hun groeiprocessen.

Ons lichaam is gemaakt om ons lang van dienst te kunnen zijn, zolang als nodig is om ons goddelijk doel en levensplan te verwezenlijken, het beschikt over een zelfhelend en regenererend vermogen. Dit gaat vaak gepaard met symptomen, die zijn niet de ziekte zelf zijn maar juist de genezing daarvan. Na een effectieve shiatsu- en acupunctuur behandeling kunnen die symptomen soms weer tijdelijk sterker opkomen maar vervolgens verdwijnen als de gezondheid is hersteld. Dit is een teken dat het lichaam met wat extra hulp nog krachtig genoeg is om zich zelf te helen.

Hoedt u dus voor medicatie die deze symptomen tegenwerkt, zoals de meeste westers medische medicijnen die worden voorgeschreven als tijdelijke oplossing om de symptomen te verlichten maar niet de energetische disbalans zelf zullen aanpakken, in de regel deze zelfs nog verder kunnen verstoren en het lichaam toxische belasten juist op moment dat het al verzwakt is en waardoor u kans loopt op ernstige aandoeningen. Waarom lijden zoveel mensen aan kanker, wat ik zelf waarneem is altijd een ernstig verstoorde energiebalans. Mijn ervaring is dat ook chirurgische ingrepen, hoe nuttig en nodig ook, uw energiecirculatie ontregelen, en als deze niet tijdig vakkundig wordt behandeld, kunnen daardoor andere gezondheid problemen ontstaan. Regelmatige Shiatsu en acupunctuur behandelingen, die de energie circulatie herstellen, kunnen u enige extra preventie bieden.

Opleidingen op het gebied van natuurlijke geneeswijze

  • Een vierjarige HBO opleiding tot Shiatsu therapeut.
    ( Nederlandse Academie voor Iokai Shiatsu )
  • Academie Qing Bai
  • Basisopleiding en Master class Nan Ying Acupuncture 1998
  • Klassieke acupunctuur 2000
  • Chinese Kruiden 2003

 

De opleiding tot Iokai Shiatsu therapeut is een levende traditie, die van meester op leerling wordt doorgegeven. Deze kenmerkt zich door een degelijke opbouw zodat de kennis gaandeweg, stap voor stap, eigen gemaakt wordt. Het studie traject verloopt via fasen van basistechniek, meridiaanleer, oosterse diagnose en klinische praktijkstudie. Met name het waarnemingsvermogen wordt getraind. Deze opbouw en inhoud hebben er toe geleid dat de opleiding tot IOKAI Shiatsu therapeut nationaal en internationaal erkend is. Voor Iokai Shiatsu therapeuten is het verplicht westerse medische basiskennis te hebben en regelmatig deel te nemen aan bij- en nascholing. Anno 2023 vergoeden 20 zorgverzekeraars IOKAI shiatsu. Zie: www.shiatsuvereniging.nl.

De TCM opleidingen aan de academie Qing Bai zijn erg intensief en het niveau is hoog en ze bieden een diepgaand inzicht in de theorie en de praktijk van de traditionele Chinese geneeswijzen en leveren de student dus uitstekende voorbereiding op de praktische uitoefening daarvan

shiatsu-in-rosmalen

Visie

Vanuit mijn eigen levenservaring en praktische kennis van Iokai Shiatsu en andere met name oosterse geneeswijzen wil ik oprechte medemensen, al dan niet in een ziekte proces, helpen middels een beperkt aantal behandelingen hun holistische balans weer volledig te hervinden, hun gezond zijn te bevorderen en waar mogelijk te genezen van diverse aandoeningen of ongemakken, die veelal het gevolg zijn van een verstoorde middenrif ademhaling en onevenwichtige yin en yang energie tendenties in de organen en meridianen. Dit doe ik door medemensen die een beroep op mij doen op natuurlijke wijze zelfvertrouwen terug te geven met name in hun eigen lichaam, kracht te geven door ze van hun een zijn met alles bewuster te maken en door mijn handen en/of acupunctuur naalden als krachtige therapeutische tools in te zetten en daarmede lichaamsenergie en ademhaling van de ontvanger direct te harmoniseren, te versterken en vrij te laten stromen.

Chinese Kruiden en Bach bloesem remedies kunnen het behandelings- en transformatie proces daarna nog verder ondersteunen. Een goede communicatie en een zuivere aanraking staat centraal in mijn behandeling. IOKAI Shiatsu en Klassieke acupunctuur zijn immers een ambacht van hand en hart!

Zelf leer ik daar ook heel veel van, met name zelfvertrouwen, kwetsbaar durven zijn, herkenning en eenheids-bewustzijn, geloof en ware liefde. Door Iokai shiatsu ten minste 2 werkdagen per week te beoefenen blijf ik zelf fit en in staat om onze mooie en levende IOKAi shiatsu traditie in stand te houden. Het fysieke lichaam en alle energievelden daaromheen zijn voor mij de allerbeste vrienden waar je gerust en volledig op kunt vertrouwen. Het magnetisch veld dat het vormt trekt aan wat het nodig heeft en stoot af wat niet meer van belang is. Het zal er altijd (ook tijdens of na een ziekte proces) voor zorgen dat je elk moment goed terecht komt, totdat en zelfs nadat het aardse leven stopt.

Beleef het ritme en de dynamiek van de perfecte ademhaling en ervaar de oneindige ruimte in en buiten jezelf en wordt 1 daarmee en overstijg de beweging van yin en yang. Het is wel van belang jouw lichaam en geest te voeden en te onderhouden zodat je er optimaal rendement uithaalt. IOKAI Shiatsu therapie of andere natuurlijke geneeswijzen mits vakkundig beoefend door een begaafd therapeut kunnen daarbij van tijd tot tijd effectief ondersteunen.